dimecres, 3 d’octubre de 2018

assertivitat

f. PSIC. Capacitat personal d'autoafirmar els propis drets i conviccions de manera conscient i congruent, sense deixar-se manipular i sense manipular els altres.

Derivada d'assertiupres del llatí assertīvum, 'afirmatiu'.