Entrada destacada

ble

1.   m.  Cordó, cinta, feix de filaments combustibles posat en l'interior dels ciris, les candeles o les bugies, o bé en el bec dels llu...

dijous, 9 d’agost de 2018

prosòdia

1. f. GRAM. Segons la gramàtica tradicional, part de la gramàtica que ensenya la recta accentuació i pronunciació de les paraules.
2. f. MÚS. Cant que incidix en la pronunciació normal d'una vocal.

DCVB: pres del llatí prosodia, mat. sign.