divendres, 24 d’agost de 2018

fagòcit

m. BIOL. Cèl·lula mòbil de la sang i de certs teixits animals capaç de destruir o digerir partícules nocives o inútils per a l'organisme.

DCVB: compost del grec φαγεῖν ‘menjar’ i κύτος ‘capseta’, ‘cèl·lula’ (literalment, ‘cèl·lula menjadora’).