dimarts, 12 de juny de 2018

feixa

f. GEOGR. Parcel·la de terra de cultiu en forma de terrassa, construïda amb marges de pedra seca en els vessants muntanyencs.

DCVB: del llatí fascia, ‘faixa’.