dissabte, 9 de juny de 2018

adient

adj. Que s'adiu, que harmonitza, que va bé amb un altre.

DCVB: del verb 'adir', del llatí addīcĕre, ‘dir el mateix, avenir-se’.