dijous, 24 de maig de 2018

cinestèsia

f. PSIC. Percepció de l'equilibri, la posició, el pes i el moviment del cos.

Paraula d'origen grec κίνησις kínēsis que significa moviment i αἴσθησις aísthēsis que significa sensació.

Atenció a no confondre-la amb sinestèsia.