diumenge, 27 de maig de 2018

adventici adventícia

1. adj. Que es produïx accidentalment, fortuïtament.
2. adj. BOT. Es diu de l'òrgan vegetal, especialment l'arrel, que naix d'un lloc de la planta diferent de l'habitual.
3. m. DRET Quantitat global que percep el prevere adscrit a una parròquia per honoraris d'assistència a soterrars, casaments, etc.

DCVB: pres del llatí advĕntītius, ‘que ve de fora’.