dimecres, 21 de març de 2018

nefas

per fas o per nefas loc. adv. Per una cosa o altra, justificadament o injustificadament.

DCVB: pres del llatí fas ‘lícit’ (en combinació amb el llatí nefas ‘il·lícit’).