divendres, 30 de març de 2018

escleròtic escleròtica


1. a. adj. Endurit.
b. adj. ANAT. Relatiu o pertanyent a l'escleròtica.
c. adj. BOT. Relatiu o pertanyent a l'esclerosi 2.
2. adj. i m. i f. PAT. Esclerós 3.

DCVB: derivat del grec σκληρóτης ‘duresa’.