divendres, 6 d’octubre de 2017

assaciar o saciar

1. a. v. tr. Satisfer plenament un apetit (del cos).
b. v. tr. esp. Satisfer plenament la gana, afartar.
2. v. tr. fig. Satisfer plenament el desig (d'algú).

DCVB: del llatí satiāre assatiāre, mat. sign.