dilluns, 4 de setembre de 2017

eclèctic eclèctica

1. a. adj. FILOS. Relatiu o pertanyent a l'eclecticisme.
b. adj. m. f. FILOS. Que practica l'eclecticisme.
2. adj. m. f. p. ext. Que adopta opinions, tendències, etc., generalment considerades com a contradictòries.
3. adj. ARQUIT. Que mescla estils diversos. El palau dels ducs és d'un estil eclèctic amb diferents tendències dels segles anteriors.

DCVB: pres del grec ἐκλεκτικóς ‘qui escull’.