dissabte, 26 d’agost de 2017

guaixat guaixada

1. adj. Que ha tret guaix, brins que naixen d'una mateixa tija, especialment en els cereals i en els llegums.
2. adj. fig. Corpulent. És un xicon molt guaixat.

DCVB: de 'guaix', del germànic wahsian, ‘créixer’ (cf. Meyer-Lübke REW 9477b).