dilluns, 7 d’agost de 2017

bronquièctasi

f. PAT. Dilatació irreversible dels bronquis acompanyada d'inflamació crònica de les seues parets i de retenció de secrecions purulentes.

Del grec βρόγχος brónchos 'tràquea, gola' i ἔκτασις éktasis 'dilatació'.