dilluns, 24 de juliol de 2017

partícip

adj. m. f. Que participa, que té part en una cosa juntament amb una o més persones. En una bona conferència cal fer partícip el públic.

DCVB: pres del llatí partĭcĭpe, mat. sign.