dimarts, 13 de juny de 2017

escamar

    escamar 1
1.
v. tr. Bonegar asprament. Sa mare l'escamava perquè sempre arribava tard.
2.
v. tr. i pron. Fer que (algú) agafe recel o desconfiança. Si no el convides a la festa, s'escamarà.
3.
v. tr. i pron. Escarmentar. S'escamarà el dia que caiga.


escamar 2
v. tr. Treballar (alguna cosa) fent-hi escames o escates.