dilluns, 5 de juny de 2017

erm erma

1. a. adj. Inhabitat. El terratrémol va deixar erma la ciutat.
b. m. Lloc inhabitat. Els erms del desert.
c. m. REL. Lloc desert on una persona es retira per a portar una vida contemplativa.
2. a. adj. BOT. Es diu del terreny àrid i amb vegetació esclarissada.
b. m. GEOGR. Sector del paisatge agrari que no produïx.

DCVB: del gr.-llatí ĕrĕmu, mat. sign