divendres, 2 de juny de 2017

apaivagar

1. v. tr. Fer desaparéixer o calmar un estat d'agitació, de violència (en algú o en alguna cosa). Les vostres paraules han apaivagat la seua ira. Estava molt enfadat, però hem aconseguit apaivagar-lo.
2. v. pron. Sembla que els ànims ja s'han apaivagat. La tempestat ha anat apaivagant-se al llarg del dia.

DCVB: del llatí ăd pacĭfĭcāre, ‘pacificar’, ‘calmar’.