diumenge, 14 de febrer de 2016

col·lateral

1. adj. Situat lateralment en relació amb una altra cosa.
2. adj. Es diu del parent que ho és per vincles de col·lateralitat.

DCVB: del llatí collatĕrāle, mat. sign.