dilluns, 1 de febrer de 2016

aeròstat

m. AERON. Aeronau que se sosté en l'aire utilitzant un o diversos depòsits plens d'un gas més lleuger que l'aire atmosfèric.

Del francés aérostat, i este del grec ἀήρ, ἀέρος aḗr, aéros 'aire'  i στατός statós 'parat', 'en equilibri'.