dimarts, 26 de gener de 2016

espona

1. a. f. Cada un del dos costats d'un llit. Jo dorm en esta espona i el meu marit en l'altra.
b. f. [ p. ext. ] Espai que hi ha entre el costat del llit i la paret de la cambra. Les dos espones encatifades amb pells de vedell.
2. a. f. [ ant. ] Vorera, marge en general.
b. f. Perifèria, part exterior d'un recinte.
3. f. AGR. Marge de terra o de pedra que impedix que les terres d'un bancal es desplacen.

DCVB: del llatí spŏnda, mat. sign. || 1. En el llatí tardà prengué aquest mot el significat de ‘marge, vorera de riu’: cf. «ipsa sponna de super rivo», en un document de l'any 890 (Balari Oríg. 117).